Đối tác

Táo Khởi Nghiệp có mạng lưới đối tác là các cộng đồng khởi nghiệp, vườn ươm, cơ quan chính phủ,… tại Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan,…