Đội ngũ

Đội ngũ quản trị cộng đồng Táo Khởi Nghiệp là một đội ngũ nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm phong phú về khởi nghiệp và phát triển cộng đồng.

Ban điều hành

Trần Phi Long – sáng lập và điều hành cộng đồng Táo Khởi Nghiệp

Ban cố vấn

Cộng tác viên